Over Ons

Wij zijn Buurtcentrum Avalon in Zuidhorn!

Van jongerencentrum naar buurtcentrum

Van 2001 tot 2015 deed het gebouw (Avalon) aan het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn dienst als jongerencentrum. Vele jaren werden hier verschillende activiteiten georganiseerd voor en door jongeren uit het dorp Zuidhorn. Met het weghalen van de letters ‘jongeren’ op de gevel van het gebouw is er in 2015 definitief een einde gekomen aan het tijdperk jongerencentrum. De reden van dit besluit was o.a. het teruglopende bezoekersaantal. Steeds minder jongeren maakten gebruik van het jongerencentrum. Daarom werd er besloten om een nieuwe koers te gaan varen als buurtcentrum. In 2015 zijn er door de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) een aantal brainstorm momenten georganiseerd en zijn inwoners opgeroepen om mee te denken over de invulling van het gebouw. Het buurtcentrum is vanaf dat moment een plek geworden waar iedereen terecht kan, van jong tot oud. Het gebouw biedt ruimte aan inwoners, groepen, verenigingen en organisaties en hun initiatieven en/of activiteiten.

Ontwikkelingen

Na het inslaan van deze ‘nieuwe weg’ hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. Inmiddels weten vele organisaties, clubs en inwoners het buurtcentrum te vinden en vinden er diverse activiteiten plaats. Hierbij valt te denken aan: jongerenavonden, uitgiftepunt Voedselbank Westerkwartier, inburgeringscursus, oefenruimte diverse muziekbands, jeugdtoneel, dansgroepen, privé feesten en bijvoorbeeld de plaatselijke schietvereniging. Ook maken vrijwilligersorganisaties zoals de Spelweek Zuidhorn en KanaalPOP gebruik van het gebouw en omliggende terrein.

Vrijwilligers

Het buurtcentrum wordt volledig gerund door vrijwilligers en worden hierbij ondersteund door de buurtwerkers van de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ). Er is een werkgroep welke de activiteiten in het buurtcentrum coördineert en organiseert. Naast de dagelijkse coördinatie zijn er ook nog meerdere vrijwilligers actief als barvrijwilliger of bijvoorbeeld de schoonmaak en onderhoud van het gebouw.

Initiatieven, verhuur en ondersteuning

Mocht u zelf een leuk idee hebben, op zoek naar een geschikte ruimte voor een activiteit of zich willen inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!